26.03.19 | Norway - Sweden 3-3 | Photo: Tomas Stasevicius - Thomas Graneroed